Supervision​

Supervision for mig

Jeg har helt fra starten af mit virke som psykoterapeut og supervisor taget supervision både individuelt og i grupper. Det er en fast del af mit arbejdsliv, ligesom min egen terapi er. 

​Jeg har gennem årene skiftet supervisor – gerne i takt med, at jeg har efteruddannet mig, og jeg er i dag knyttet til flere forskellige supervisionsgrupper. For mig er supervision nødvendig for dels at forebygge stress og udtrætning for dels at integrere ny viden og kompetencer – og ikke mindst fordi jeg ved, at den øgede selvindsigt, supervisionen bidrager med, gør mig til en bedre terapeut og supervisor. I mit arbejde kan jeg fx blive ramt følelsesmæssigt af noget, der hører til mig, blive udfordret i den faglige problemstilling, opleve modoverføring mv. Det er alt sammen noget, der er vigtigt at forholde sig til og tage med i en supervision.

​​

I min praksis i København tilbyder jeg supervision individuelt eller i grupper for både private og for virksomheder. Mine klienter kommer fra Gentofte, København, Østerbro og hele Sjælland.

​Hvad er supervision?

Supervision er en aftalt samtale mellem to fagfæller eller mellem en supervisor og en gruppe supervisander, hvor den overordnede kontrakt er indgået med ledelsen.

​​

Hvis du fx er psykoterapeut, pædagog eller leder, kan du tænke på supervision som et sted, hvor du får høstet læring og udvikling ud af din aktuelle arbejdserfaring. Supervision kan i det lys også forstås som en individuel efteruddannelse.

​​

Min baggrund som supervisor er supervisoruddannelsen fra Dansk Familieterapeutisk Institut (DFTI), og hos mig har supervision altid et trefoldigt fokus:

Færdighedsorienteret supervision. Den fagpersonlige supervision, der har fokus på sagen og faget. Fokus er på at være fagligt velovervejet og kompetent.

Indsigtsorienteret supervision. Den personlige supervision indeholder to aspekter. Det ene aspekt er selvindsigten i forhold til, hvordan man påvirkes af en given klient/borger/patient/elev. Det andet er ens evne til empatisk forståelse af klientens/borgerens/patientens/elevens ”indre” verden. Fokus er på at være nuanceret i sin indlevelse klienten/borgeren/patienten.

Relationsorienteret supervision. Her er det arbejdsrelationen eller alliancen mellem supervisanden og dennes klient/borger mv., der er udgangspunktet. Fokus er at have fleksible og stærke kontaktfærdigheder i mødet med klienten/borgeren/patienten. 

Skriv til Christina Strømsted​

Udfyld formularen her på siden og jeg bestræber mig på at svare så hurtigt som muligt.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Hvad er formålet med supervision?

Regelmæssig supervision er en vigtig faktor for en kontinuerlig faglig og personlig udvikling. Supervision kan give anledning til værdifuld forståelse af, hvem man selv er både i sin faglige rolle og som menneske i øvrigt. Når sådanne indsigter integreres med de mere faglige kompetencer, øges den fagpersonlige kapacitet. Supervision er en aktivitet, som sikrer, at du eller dine medarbejdere med faste intervaller forholder sig reflekterende til deres arbejde. Supervision er designet til at beskæftige sig med løbende udfordringer og læringsmuligheder.

​​

Hvad er udbyttet?

Når man tager supervision, øges de faglige og personlige refleksioner, man får mulighed for at udvikle nye perspektiver på sit arbejde, samt man får hjælp med at udvikle ny handlemuligheder fagligt og personligt. En forudsætning for at tage noget med sig fra sin supervision er at se det som et produktivt vilkår at komme i tvivl og at skulle lære nyt om sit fag, sig selv og sine relationelle kompetencer. Ved at modtage supervision ligger der også mulighed for aflastning og egenomsorg, der reducerer udvikling af empatitræthed og udbrændthed hos supervisanden.

​​

Hvem kan have glæde af supervision?

Meget kort kan det siges, at alle, der arbejder med mennesker (særligt inden for hjælpe- og omsorgsfagene), kan have gavn af supervision, da det er helt normalt regelmæssigt at stå i situationer, hvor de vante rutiner ikke slår til. Hvor der opstår faglig tvivl, menneskelig frustration og usikkerhed. Man kan naturligt blive i tvivl om og mangle svar på, hvordan man omsætter sin faglighed med tilstrækkelig fleksibilitet og hensyntagen i givne arbejdssituationer, og hvordan man bearbejder sine personlige reaktioner, der vil opstå, og som vil påvirke en. En væsentlig markør for, at supervision er relevant, er, hvis du i dit arbejde oplever, at din empati bliver reduceret. Årsager til en reduceret evne til empati er ofte overbelastning og udtrætning på grund af arbejdsbyrden eller arbejdets karakter. I sådanne tilfælde kan supervision være et restitutionsrum.

​​

Forberedelse til supervision

Som den, der modtager supervision, er det vigtigt at have sig for øje, at supervision er noget, man tager, og ikke noget, man får. For supervision sker i et samarbejde mellem supervisor og supervisand. Det er supervisoren, der bl.a. bærer den største del af ansvaret for, at den afsatte tid bruges konstruktivt og fokuseret. Den anden del af relationen bærer du som supervisand. En motiveret, engageret og forberedt supervisand øger sandsynligheden for at udbyttet af supervisionen er af høj kvalitet. 

Tematikker i supervision

Min erfaring er, at mange supervisander tror, at supervision handler om at fokusere på der, hvor der er problemer i deres arbejde. Hvis det er udgangspunktet, så bliver man som supervisand en, der altid har et problem, hvilket kan være demotiverende for at tage supervision, men det afskærer også mange relevante emner. Tematikker til supervision kan fx tage afsæt i:

​​

  • Hvad er jeg optaget af i øjeblikket?
  • Hvilke dilemmaer er jeg stødt ind i?​
  • Hvorfor gør bestemte klienter/borgere/elever/patienter eller problemstillinger et ekstra indtryk på mig?

​Emnerne kan tage afsæt i de tre tidligere omtalte fokusområder (færdighedsorienteret, indsigtsorienteret og relationsorienteret supervision.)

​Hvordan forløber en supervision?

Som indledning til et supervisionsforløb laves en kontraktforhandling for at sikre en præcis og brugbar forventningsafstemning for at skabe et trygt og tillidsfuldt fundament for arbejdet.

Hvis det drejer sig om et supervisionsforløb for en gruppe medarbejdere i en virksomhed, indgås den overordnede kontrakt med ledelsen, som medarbejderne herefter orienteres om og accepterer.

​​

For ikke trænede supervisander vil det ofte være relevant indledningsvist at psykoedukere omkring supervision således, at vi i supervisonsrummet har den samme forståelse.

Indholdet i supervisionen er: problemformulering (hvad er der brug for hjælp til – denne kan ændres undervejs), beskrivelse af sagsforløb og interventioner indtil videre, vurderinger/tolkninger/hypoteser, personligt element (hvad kommer de i spil?), planlægning af handlinger (hvad skal der ske hvornår, hvordan?), evaluering (hvad lærte og/eller opdagede supervisanden)

​​

Kontakt mig for kompetent vejledning

Er du interesseret i at høre mere om mit kursus i supervision enten til dig selv eller dine medarbejdere, eller har du spørgsmål til mine priser, så er du velkommen til at kontakte mig på telefon 23 89 96 99 eller sende mig en e-mail til christina.stromsted@gmail.com

- Christa Ø. Kastrup

Det der var rigtig godt ved forløbet, var at vi tog udgangspunkt i mine tanker og følelser, det hjalp mig til at få samling på alt det rod jeg følte indeni.

- Tim

I would further recommend Christina to parents who feel out of their depth with their children or fearful of making mistakes. Take the time to explore these issues with an objective expert listener and allow Christina to help you reveal the true values and priorities in your life.

- Anne Birgitte

Jeg kan anbefale alle som har brug for at arbejde med sig selv og hinanden et terapiforløb hos Christina.

- Anne Birgitte

At miste et menneske der har stået en kær er en stor sorg for den tilbageblevne.

Sorgen kommer ikke i samme øjeblik man får meddelelsen om dødsfaldet. For i det øjeblik var jeg helt apatisk og hverken forstod eller følte noget som helst. Siden tilkom chok og fortvivlelse og gråd; sorgen indhyllede mig sammen med gråd, angst og fortvivlelse.​ Jeg var klar over, at jeg behøvede hjælp til at holde tilværelsen ud, og jeg blev henvist til psykoterapeut Christina Strømsted, og det var en ren lise at tale med hende, at gennemgå Knuds død. Jeg gik altid fra min session hos Christina med en vis ro i sindet, og jeg glædede mig allerede til mit næste møde med hende.

Christina er højtuddannet psykoterapeut med stor erfaring, og det kom mig tilgode under alle vore samtaler.

Nu står sommerferien for døren; Christina skal starte i nye lokaler i København, og jeg har fundet fred med mig selv. Jeg kan tåle at tale om Knud og at se på fotos af ham. Jeg må da indrømme, at jeg af og til kan bevæges, når jeg genser han dejlige ansigt.

Sorg er nok sådan, at den langsomt fylder mindre, men jeg tror, den altid vil eksistere.Men derfor er det absolut muligt at leve et sundt og godt liv efter at have gennemgået dyb sorg. Det har Christina lært mig.​ Jeg er forhenværende lægesekretær, og mit navn er Merete Schützsack Christensen.

Læs det seneste blogindlæg

Tanker om terapi

Vi lever i en hverdag, hvor alt går hurtigt og hvor tids optimering og effektivitet er en dyd. Det rimer godt på de 5 gode råd. Men det gør vi mennesker ikke. En bil, en cykel, en opvaskemaskine kan fixes og hvis den ikke kan, kan den erstattes med en nye model.