Behandling af sorg

​Er du eller en du kender i sorg? Jeg, psykoterapeut Christina Strømsted, tilbyder behandling af sorg i min praksis i København. Her modtager jeg klienter fra mange omkringliggende byer og områder, for eksempel Gentofte, Hellerup og Østerbro.

Hvad er sorg?

Alle mennesker kender til sorg og lidelse. Det er vigtigt at huske på, at grunden til, at vi føler sorg, er, at vi er mennesker, der elsker, holder af livet og har bestemte ønsker til tilværelsen. Ligesom kærlighed er sorg en kraft, der forandrer os og giver os lejlighed til at kigge på os selv og vores liv.

​​

Sorg er en normal reaktion på at miste, og de fleste mennesker vil opleve sorg mange gange i livet. Sorg kan være chokerende, uventet, traumatisk, sjælsrystende, sønderlemmende, lettende, og den kan efterlade den sørgende med mange forskellige følelser som fx ked af det-hed, vrede og frustration.​

Sorgreaktionen kan udløses af at miste en elsket person, men det kan også være tab i forbindelse med skilsmisse, sygdom, venskaber, der går i stykker, børn, der flytter hjemmefra/som man mister kontakten til, livsændringer osv.

​​

Som reaktion på tabet vil der starte en sorgproces hos den sorgramte. Sorgprocessen er ikke kun en reaktion – den handler også om tilpasning til tabet. Sorgens stresstilstand kan i nogle tilfælde igangsætte fysiologiske processer, der påvirker både krop, psyke og helbred i lang tid. Det kan tage tid, før sorgens stresstilstand er reguleret, og imens den står på, påvirker den nervesystemet og immunforsvaret, hvilket afspejles i bl.a. tankegang og adfærd.​

Sorgprocessen er en forandringsproces, hvor man arbejder med at omstille livet til tabet, og hvor man skal vænne sig til en række livsændringer og nye vilkår for at få hverdagen til at fungere igen. At integrere tabet i hverdagen og i ens egen forståelse af sig selv og sit liv er en aktiv og dynamisk proces, som hele tiden er i bevægelse, og som aldrig stopper helt.

Typiske sorgreaktioner

Vi mennesker har mange forskellige reaktioner, og det er individuelt, hvor mange og hvordan reaktionerne kommer til udtryk. Det afhænger bl.a. af, hvem der har mistet hvem/hvad, hvornår og hvordan. Reaktionerne kan inddeles i:

​Fysiologiske

søvnforstyrrelser, uro, hyperaktivitet, ændringer i spisevaner, trøstespisning, ændringer i vejrtrækning, anspændthed, nedsat energi, træthed, nedsat immunforsvar, øget tendens til sygdom og infektion, ondt i brystet, ændret hjerterytme, ondt i maven, hovedpine, kvalme, svimmelhed, diffuse smerter.

Følelsesmæssige

chok, tristhed, grådlabil, fortvivlelse, angst, ængstelighed, aggression, vrede, depressiv, irritabilitet, skyld, skam, nedsat lyst og interesse, håbløshed, modløshed, ensomhed, forladthed, savn og længsel

​Tankemæssige

Uvirkelighedsfornemmelser, hukommelses- og koncentrationsbesvær, nedsat kognitiv forarbejdning, sanse- og perceptionsforstyrrelser, grubleri, selvbebrejdelser, optaget af tanker om død og afdøde, optaget af nye, fremtidige tab, bekymringer om fremtiden, selvmordstanker, tanker om meningsløshed

Sociale

indadvendthed, isolationstendens, øget behov for støtte og kontakt, misbrugsadfærd, fest, druk, aktiv undgåelse af minder om tabet, ritualisering – for eksempel daglige besøg på kirkegården

Eksistentielle

overvejelser, der sættes i gang ifm. tabet, om alenehed og ensomhed, tro, mening, døden, valg, frihed, tilgivelse.

Sorg er ikke som en rejse, hvor man vender hjem til det liv, der var før tabet. Det er heller ikke en proces, som er tidsdefineret. Det er snarere en ny måde at leve sit liv på.

Et typisk sorgforløb er som regel kendetegnet ved, at der er mange sorgreaktioner umiddelbart efter tabet eller dødsfaldet, men med tiden aftager reaktioner gradvist.

Det kan også hænde, at man som sørgende kan opleve en sen reaktion på tabet, hvis fx tiden umiddelbart efter var travl med at få børn til at fungere og praktiske ting. Det behøver ikke at have en negativ betydning med en sen reaktion. For nogle aftager sorgens smertefulde reaktioner ikke, som de gør hos flertallet af de sørgende. Sorgen bliver ved med at være intens, pinefuld og måske invaliderende. Her bliver sorgen årsagen til nedsat livskvalitet og nedsat funktionsniveau, og den kan få store konsekvenser for den sørgendes mentale helbred. Disse sørgende kan have en vedvarende og kompliceret sorgreaktion. 

Skriv til Christina Strømsted​

Udfyld formularen her på siden og jeg bestræber mig på at svare så hurtigt som muligt.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvem er i risiko for vedvarende og kompliceret sorglidelse?

Ifølge forskningen har nogle sørgende højere risiko for at udvikle en vedvarende sorglidelse end andre. Følgende faktorer er afgørende:

 • Nær relation/tilknytning, fx tab af barn eller ægtefælle
 • Manglende erfaring med tab (ses særligt hos yngre mennesker)
 • Traumatisk oplevelse af dødsfaldet, fx selvmord eller pludselige voldsomme dødsfald
 • Langvarig plejeopgave inden dødsfaldet
 • Personlig historie med tidligere psykisk lidelse eller mange tab
 • Oplevelsen af manglende støtte eller ensomhed efter tabet, konflikter i familien

​​

Kilde: Kort og godt om sorg, M Guldin

​Det er en myte, at sorg går over, og at den bare bliver mindre og mindre inde i os. En måde, der er mere relevant at se sorg på, er, at sorgen fylder det, den skal, men at den sørgende selv udvikler sig og lærer at bære og leve med sorgen.

​Sorgvejledning/rådgivning og sorgterapi

Med tiden lærer de fleste sørgende sorgen at kende, og på trods af afmagt, savn og uro finder de en måde at leve med sorgen på. Det gør de bl.a. ved at øge deres egenomsorg og sikre støtte fra deres netværk, og så finder de en måde at mindes den/det, de har mistet, og at genopbygge livsglæden.

​​

Det kan være hjælpsomt at kende til de typiske sorgreaktioner, så man ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt man er ”unormal” eller ved at gå fra forstanden. Ligeledes kan det også være hjælpsomt at lære sin sorg at kende. Til dette kan sorgvejledning/rådgivning være meningsfuldt.

​Hvis du vælger at gå i sorgterapi hos mig, vil følgende elementer indgå i vores samtaler:

 • ​Psykoedukation om sorg og forståelse af sorgforløb
 • ​Fortællinger om hvem den mistede person var, og hvad den sørgende oplever at have mistet
 • Opøve følelsesreguleringsteknikker​
 • Arbejde med undgåelser i sorgen
 • At komme overens med afsluttede følelser
 • Hvordan man lever med savn og minder
 • Omstilling af hverdagen og at genfinde lysten til livet

​Hensigten med sorgterapi er at yde støtte og behandling, så du kan fungere i dit liv og leve med sorgen. Formålet med terapien er, at du får genoprettet kontakten til dig selv med henblik på at støtte evnen til selv at kunne regulere og bære sorgen.​

Hvornår er det relevant at søge behandling af sorg?

Hvis din sorg bliver ved med at være en stor del af din hverdag, og hvis det bliver svært at indgå i sociale sammenhænge og håndtere dine sædvanlige gøremål, rutiner og aktiviteter, kan det være nødvendigt at søge professionel behandling af sorg hos en psykoterapeut. Som psykoterapeut med speciale i bl.a. sorg kan jeg hjælpe dig videre til på sigt at opnå en øget livskvalitet, en reduceret indre stresstilstand og et større mentalt overskud, hvis din sorgreaktion er fastlåst og/eller har varet ved i en længere periode. Det kan også være relevant at søge professionel hjælp, hvis du har vedvarende søvnproblemer eller oplever symptomer på angst og depression. Eller hvis du måske oplever, at sorgen er en dominerende faktor i dit liv ved fx ikke at kunne slippe tanker på den eller det, du har mistet.

​​

Bestil tid til sorghjælp og sorgterapi

Mange mennesker kan ofte klare selv de krisesituationer og sorgforløb der er en del af deres tilværelse, hvis de har et godt netværk der kan støtte op, lytte eller være behjælpelig med noget praktisk. Det er ofte det der er brug for i starten.​

Hvis sorgen alligevel bliver svær at bearbejde på egen hånd, kan sorgterapi være hjælpsomt for at finde vej videre i livet. Det kan opleves som altoverskyggende i tilværelsen, og man kan føle sig slået helt ud af kurs, hvis man har mistet nogen eller noget. Gennem et sorgterapeutisk forløb kan du gradvist genfinde din orientering og lindre sorgen og eventuelle følgevirkninger heraf. Derudover opnår du brugbar viden i forbindelse med håndtering af din sorg, så du får mulighed for at styrke din mentale trivsel fremadrettet.

​Sorghjælp og sorgterapi kan være enkeltstående samtaler, eller det kan være et forløb over længere tid. I nogle tilfælde udvikler samtalerne sig i retning af at være sjælesamtaler.​

Ønsker du at høre mere om sorgterapi og behandling af sorg hos mig, eller føler du dig fastlåst i din sorg, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 23 89 96 99, eller du kan sende mig en e-mail til christina.stromsted@gmail.com.

- Christa Ø. Kastrup

Det der var rigtig godt ved forløbet, var at vi tog udgangspunkt i mine tanker og følelser, det hjalp mig til at få samling på alt det rod jeg følte indeni.

- Tim

I would further recommend Christina to parents who feel out of their depth with their children or fearful of making mistakes. Take the time to explore these issues with an objective expert listener and allow Christina to help you reveal the true values and priorities in your life.

- Anne Birgitte

Jeg kan anbefale alle som har brug for at arbejde med sig selv og hinanden et terapiforløb hos Christina.

- Anne Birgitte

At miste et menneske der har stået en kær er en stor sorg for den tilbageblevne.

Sorgen kommer ikke i samme øjeblik man får meddelelsen om dødsfaldet. For i det øjeblik var jeg helt apatisk og hverken forstod eller følte noget som helst. Siden tilkom chok og fortvivlelse og gråd; sorgen indhyllede mig sammen med gråd, angst og fortvivlelse.​ Jeg var klar over, at jeg behøvede hjælp til at holde tilværelsen ud, og jeg blev henvist til psykoterapeut Christina Strømsted, og det var en ren lise at tale med hende, at gennemgå Knuds død. Jeg gik altid fra min session hos Christina med en vis ro i sindet, og jeg glædede mig allerede til mit næste møde med hende.

Christina er højtuddannet psykoterapeut med stor erfaring, og det kom mig tilgode under alle vore samtaler.

Nu står sommerferien for døren; Christina skal starte i nye lokaler i København, og jeg har fundet fred med mig selv. Jeg kan tåle at tale om Knud og at se på fotos af ham. Jeg må da indrømme, at jeg af og til kan bevæges, når jeg genser han dejlige ansigt.

Sorg er nok sådan, at den langsomt fylder mindre, men jeg tror, den altid vil eksistere.Men derfor er det absolut muligt at leve et sundt og godt liv efter at have gennemgået dyb sorg. Det har Christina lært mig.​ Jeg er forhenværende lægesekretær, og mit navn er Merete Schützsack Christensen.

Læs det seneste blogindlæg

Tanker om terapi

Vi lever i en hverdag, hvor alt går hurtigt og hvor tids optimering og effektivitet er en dyd. Det rimer godt på de 5 gode råd. Men det gør vi mennesker ikke. En bil, en cykel, en opvaskemaskine kan fixes og hvis den ikke kan, kan den erstattes med en nye model.