​Hjælp til de corona trætte unge

Særligt efter nytår har jeg mærket det, som flere undersøgelser nu også påviser, blandt andet omtalt i Kristeligt Dagblad den 18. Januar 2021. 

Undersøgelserne viser en voksende andel af unge, som føler sig stressede og ensomme og i praksis oplever jeg en stigning af henvendelser fra særligt unge klienter, der fortæller om følelser af ensomhed, tristhed , angst og symptomer på depression. Og det gør ondt helt ind i mit hjerte – både når jeg møder de unge i min klinik og når jeg læser om dem i medierne.

Pandamien som verdenen er ramt af, rammer os fysisk. Men de tiltag og restriktioner, som er en følge af den og som vi endnu ikke kan se en udløbsdato på rammer os psykisk.

Og de unge skal tages alvorligt - for det er alvorligt at være ung og være begrænset i sin livsudfoldelse. Som forældre eller andre voksne omkring de unge, kan og skal vi ikke sammenligne vores egne afsavn med deres, vi skal passe på ikke negligere deres følelser og give for mange gode råd. Det er noget andet at være 40-50 år med job, en etableret vennekreds, en livserfaring at kunne referere til end at være ung og stå igennem et år med nedlukning, aflysninger, afstand og afsavn.

Hvis vores børn og unge ikke trives, giver det ofte anledning til bekymring og vækker en længsel i os efter løse det, der er svært for dem. For som forældre er det smertefuldt at se sit barn mistrives. Men som oftest kan vi ikke løse det, men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget. Nedenfor er forslag til hvad du/I kan gøre, hvis du/I har et barn eller en ung som ikke trives i den nuværende corona situation:

Få en fornemmelse af barnets/den unges mistrivsel

Observer jeres barn for at blive klogere på, hvad mistrivslen handler om og på i hvor stor grad af barnets hverdagsliv er påvirket. I kan have et øje for ændringer i barnets adfærd - er der fx ændringer i spise- og sovevaner, er kontakten til vennerne ændret, er der ændringer i humør og i de følelser de viser. I stedet for konkret at spørge ”er du ok?” eller ”hvordan har du det”, som kan give svar, man ikke rigtig bliver klogere på, så spørg fx: ”på en skala fra 0-10, hvor 10 er at have det rigtig skidt og 0 er godt – hvor er du så henne?”

Hvis det I observerer gør jer bekymret for jeres barn kan det hjælpsom at drøfte det med fx jeres egen læge eller andre sundhedsprofessionelle.​

Mød den unges mistrivsel alvorligt

Som forælder kan det være svært at sætte sig ind i og huske, hvor vigtig kontakten til andre jævnaldrende er for unge mennesker. Af samme grund kan den unge hurtigt opleve at føle sig bagatelliseret, hvis du som forælder har svært ved at forstå behovet. Men for unge mennesker er kontakten til jævnaldrende noget af det absolut vigtigste i deres udvikling, og dermed kan tilkendegivelsen af den unges følelser fra dig som forælder medvirke til, at den unge føler sig hørt og forstået. Hav forståelse for, at de unge mødes i mindre grupper og hav tillid til at de ved hvad er rigtigt og forkert. Vi skal passe på at rigiditeten ikke vinder. 

Bevar roen for at kunne hjælpe

For at kunne være med vores børn når de mistrives og for at kunne rumme alle deres følelser, som er så vigtigt for dem, at vi forældre kan, kan det være hjælpsomt selv at få afløb for egen følelser udenom børnene. Det er helt almindeligt at opleve stor afmagt, magtesløshed og frustration hvis vi som forældre har et barn/en ung der ikke trives. Hvis vi ikke for taget os af os selv, risikerer vi at reagere på vores børns mistrivsel med irritation, opgivenhed eller måske vrede og det hjælper ingen.

Andre forældre, der evt har jævnalderende kan være en stor hjælp da følelserne ofte er genkendelige.

Du er også velkommen til at kontakte mig på enten 23 89 96 99 eller på mail christina.stromsted@gmail.com

Skriv til Christina Strømsted​

Udfyld formularen her på siden og jeg bestræber mig på at svare så hurtigt som muligt.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

- Christa Ø. Kastrup

Det der var rigtig godt ved forløbet, var at vi tog udgangspunkt i mine tanker og følelser, det hjalp mig til at få samling på alt det rod jeg følte indeni.

- Tim

I would further recommend Christina to parents who feel out of their depth with their children or fearful of making mistakes. Take the time to explore these issues with an objective expert listener and allow Christina to help you reveal the true values and priorities in your life.

- Anne Birgitte

Jeg kan anbefale alle som har brug for at arbejde med sig selv og hinanden et terapiforløb hos Christina.

- Anne Birgitte

At miste et menneske der har stået en kær er en stor sorg for den tilbageblevne.

Sorgen kommer ikke i samme øjeblik man får meddelelsen om dødsfaldet. For i det øjeblik var jeg helt apatisk og hverken forstod eller følte noget som helst. Siden tilkom chok og fortvivlelse og gråd; sorgen indhyllede mig sammen med gråd, angst og fortvivlelse.​ Jeg var klar over, at jeg behøvede hjælp til at holde tilværelsen ud, og jeg blev henvist til psykoterapeut Christina Strømsted, og det var en ren lise at tale med hende, at gennemgå Knuds død. Jeg gik altid fra min session hos Christina med en vis ro i sindet, og jeg glædede mig allerede til mit næste møde med hende.

Christina er højtuddannet psykoterapeut med stor erfaring, og det kom mig tilgode under alle vore samtaler.

Nu står sommerferien for døren; Christina skal starte i nye lokaler i København, og jeg har fundet fred med mig selv. Jeg kan tåle at tale om Knud og at se på fotos af ham. Jeg må da indrømme, at jeg af og til kan bevæges, når jeg genser han dejlige ansigt.

Sorg er nok sådan, at den langsomt fylder mindre, men jeg tror, den altid vil eksistere.Men derfor er det absolut muligt at leve et sundt og godt liv efter at have gennemgået dyb sorg. Det har Christina lært mig.​ Jeg er forhenværende lægesekretær, og mit navn er Merete Schützsack Christensen.