Hvem er jeg?

Sådan arbejder jeg

Jeg har en bred terapeutisk baggrund med særlig interesse i familie- og parterapi samt stress- og traumebehandling. Indføringen i SE-terapi blev forandrende for mig personligt og det har været en stor hjælp i mit daglige arbejde med børn, unge, voksne og familier.

Min måde at arbejde på er præget af viden om og troen på, at hvis vi mennesker er lydhører overfor os selv og får forståelse for vores krops og hjernes reaktioner, så kan vi finde ressourcer til at overvinde forhindringer og lidelser (fx stres, angst, sorg og depression) fra traumatiske oplevelser. Og vi kan finde livsmod og livsglæde frem i lyset og ind i livet.

​Mine klienter tæller mennesker, både børn, unge og voksne, som har fx har mistet energi og handlekraft og/eller er gået stå i angst og frygt. Det er også mennesker der gør en indsats for at blive en bedre udgave af dem selv som forældre og ægtefæller.

For mig er det bærende i mit arbejde den menneskelige kontakt og troen på kroppens iboende evne til heling. Jeg lægger vægt på, at det enkelte menneske er unikt, og skal mødes som sådan. I mødet med som familier og par har jeg udover fokus for den enkelte også fokus på relationen og dynamikkerne i mellem jer. Når livet for en eller flere i familien bliver mere eller mindre lidelsesfuldt påvirker det dem omkring og symptomer som fx skænderier, manglende nærvær, korte lunter, nedlukkethed viser sig. Med hjælp til blandt andet en større selvforståelse, bliver det muligt for jer at genfinde balancen og at bryde uhensigtsmæssige mønstrer og genetablere et trygt, kærligt og nærværende familie- og samliv.

Vores liv rummer modsætninger og et hvert aspekt af menneskelivet kan anskues fra såvel en positiv og negativ synsvinkel. I mit arbejde er jeg derfor også særlig opmærksom på de ressourcer vi har som menneske og som modsvarer det svære og lidelsesfulde i det individuelle- og familieterapeutiske arbejde.

img_7694Hvem er jeg?

Jeg er født i 1969, er gift med en dejlig mand (der er af og til er ønsket til månen) og sammen har vi 3 skønne børn (der også kan sendes til månen nu og da), så jeg kender til familielivet indefra med alle dets glæder, udfordringer og sorger. Jeg har ikke kun oplevet mange sider af livet privat men også professionelt. Jeg har med en baggrund som civilingeniør arbejdet 10 år med bl.a. projektledelse og strategi samt eksternt og internt miljøarbejde med ledelsesansvar – herunder været på længerevarende ophold i Asien.​

Hvorfor mit karrieskifte?

Da jeg fødte min ældste datter – der i dag er en stor og sund pige på 15 år – var det 10 uger for tidligt. Det blev en start på min rolle som mor og min mands og min forældrerolle, som vi på ingen måde var forberedte på. Det var vores netværk heller ikke.

Den start på dels min datters liv og dels min rolle som mor, fik en negativ indflydelse på vores tilknytning og relation, som blev tydligere jo ældre hun blev. Jeg var ikke på det tidspunkt klar over hvad det var på spil, men det bragte mig på sporet af den terapeutiske verden. Og det er jeg i dag så taknemmelig for. Jeg har gennem terapi bearbejdet den traumatiske oplevelse, det er at få et for tidligt født barn og fik øje for hvilken voldsom stressfuld periode min mand, datter og jeg havde været igennem. Det var der ingen der havde hjulpet os til at forstå og derfor heller ikke til at håndtere. Vi gjorde alt det bedste vi kunne og heldigvis holdt vores ægteskab og min tilknytning til min datter har udviklet sig til at vi i dag har en dejlig relation. Ud af dette voksede mit store ønske om at hjælpe andre forældre, i lignende situationer.

Derfor er det med stor glæde når jeg hverdag, i min praksis sammen med familier, bruger min egen livserfaring og min faglige baggrund som familie- og parterapeut samt stressekspert.

Jeg har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening www.psykoterapeutforeningen.dk

Medlem af SE Foreningen www.seforeningen.dk

CV

Se mit CV her

"Christina allowed me the space to understand the needs of my children the most significant people in my life, I then learnt to re-prioritise my personal needs and to understand that for years I had these priorities all mixed up. This re-prioritisation has been absolutely key for me in making major steps forward."

- Tim, 44 år Business owner and Managing Director

"Det er dog meget vigtigt at man klikker med sin terapeut. Og jeg vil derfor understrege man kun kan klikke med Christina. Hun er utrolig imødekommende, forstående, smilende, omsorgsfuld samtidig med at hun kan formidle sine budskaber så man forstår hvad hun siger og tager ved lære. Hun kan virkelig sit kram!"

- Anne Nikolaides, Salgs & Projektleder

"Jeg var skeptisk ift. at starte hos en coach, da jeg altid har grinet lidt af folk der gjorde sig i dette. Christina har dog hjulpet mig med at finde veje til at acceptere hvem jeg er, og derigennem at det ER muligt at ændre på de ting som jeg selv havde svært ved at ændre."

adresseinfo

kontaktinfo

Telefon: 22 64 84 48

E-mail: cm@mstfc.dk

         © Christina Strømsted - Psykoterapeut MPF