Test din stress

Stresstesten nedenfor kan give dig et fingerpeg om din aktuelle tilstand og du kan få et fingerpeg om hvorvidt stress er ved at blive et problem for dig. Testen er vejledende og kan bruges til refleksion, dialog og handling.

Før du udfylder testen er det en god ide, at gøre dig klart, om du vil besvare den ud fra, hvordan du har haft det de sidste 4 uger, de sidste tre måneder, det sidste halve eller hele år.

Det er nemt at bruge testen. Du skal besvare spørgsmålene og efterfølgende viser en elektronisk sammentælling, om du ligger i det "grønne", "gule" eller "røde" felt.​

Husk at tests altid skal tages med et vist forbehold, og aldrig må bruges som en erstatning for at søge læge. Vær opmærksom på, at symptomerne også kan skyldes helt andre forhold end stress, eksempelvis behandlingskrævende sygdom. Kontakt derfor altid din læge, hvis du er i tvivl.

Du skal svare ja eller nej til alle spørgsmålene i skemaet. Hvis du ved, at en ting kommer fra andet end stress, f.eks. forklarlige mave-tarm-problemer, så skal du svare NEJ på det spørgsmål.

Tryk derefter på knappen [Vis resultat] i bunden af skemaet.

Du kan teste din stress ​her

adresseinfo

kontaktinfo

Telefon: 22 64 84 48

E-mail: cm@mstfc.dk

         © Christina Strømsted - Psykoterapeut MPF