✔ Medlem af Somatic Experiencing

✔ Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

✔ ​Certificeret psykoterapeut

✔ ​Speciale i traume-og familieterapi

Børn og Unge – rådvigende samtaler med forældre og terapi til børn og unge

Ligesom voksne kan børn – både små og store – udsættes for overvældende begivenheder eller opleve tidspunkter i livet, hvor alting bliver meget svært. Trods gode ønsker og hensigter oplever vi som forældre i perioder at være rådvilde og usikre. Som forældre kan det være svært at overskue hvilke tiltag, der giver mening og hvilke tiltag ens barn eller unge har brug for. Ofte har forældre forsøgt med og søgt efter mange forskellige løsninger, for det smertefuldt og sorgfuldt og være vidne til, at ens barn ikke trives. Og for mange kan det føles, som et nederlag at skulle have hjælp fra en udefra. At få hjælp til til sit barn fra en professionel er absolut ikke det samme som at være en dårlig forældre – tværtimod!

​Symptomer

Dit barn kan have haft langvarige problemer med at begå sig i børnehavens lege, svært ved at styre sit temperament eller problemer med at koncentrere sig og følge med i skolen. Hvis dit barn reagerer med symptomer som fx angst, nedlukkethed, aggressioner eller hyperaktiviter er det tegn på, at dits barns nervesystem er ude af balance og ofte vil barnet befinde sig i et indre højt alarmberedskab.

SE-terapi (se mere under SE-terapi) målrettet børn kan være med til at genskabe balancen i barnets nervesystem. Terapien foregår gennem leg og samtaler (afhængigt af barnets alder), med et samtidigt fokus på kroppens sansninger, så barnet gennem selvregulering af nervesystemet hjælpes til større selvberoenhed og balance.

Et barn der har været udsat for overvældende begivenheder i sit liv, som har været for svære for barnet at rumme, har brug for støtte og hjælp til at kunne opløse det som er fastlåst i barnets nervesystem. Som forældre bliver vi optagede af barnet og af den uønskede adfærd eller af den psykiske eller psykosomatiske reaktion. Dette er forståeligt og naturligt. Alligevel viser erfaringen, at det ofte er langt mere frugtbart, når vi som forældre søger forklaringer i familierelationerne eller i relationerne i barnets institution eller skole frem for i barnet. Derfor er det vigtigt, at hele familien hjælpes så eventuelle uhensigtsmæssige mønstre kan opløses. 

Symptomer som mavepine, hovedpine, tilbagetrækning, hyppige vredesudbrud, tab af allerede indlærte færdigheder og meget mere forsvinder eller aftager, når barnet oplever, at forældrene påtager sig det fulde ansvar for kvaliteten af samlivet i familien og når barnet hjælpes til større selvberoenhed .

Almindelige årsager til børn og unges mistrivsel

  • ​Hvis barnet er født for tidligt og eller havde en vanskelig start på livet
  • Hvis barnet har været ude for en ulykke (trafikulykke, faldulykke mv)
  • Hvis barnet i forbindelse med en skilsmisse og/eller etablering af en sammenbragt familie ikke trives i den nye livssituation
  • Hvis barnet har været i et længerevarende sygdomsforløb og eller har været igennem operationer
  • Hvis barnet oplever dødsfald eller længerevarende sygdomsforløb i familien, som påvirker barnets hverdag
  • Hvis barnet lever i en familie hvor mor eller far er stressramt eller på anden måde er psykisk syg
  • Hvis barnet har fysiske symptomer, som ikke kan udredes medicinsk, som fx ondt i maven, svært ved at sove, svært ved adskillelse fra forældrene.

Der kan også være tale om at barnet/den unge er bekymret, trist, såbar, angst, nervøs har selvskadende adfærd ( fx spiseforstyrrelse, cutting, misbrug) eller andet. 

Et forløb hos mig

Som forældre er I helt afgørende for barnets trivsel. Derfor er I også vigtige i jeres barns forløb. Min erfaring er, at mange børn får det bedre, når forældrene lærer, hvordan de skal støtte og takle udfordringerne. Nye værktøjer og indsigter til jer som forældrene er derfor en vigtig del af hjælpen til barnet.

Jeg starter med en indledende samtale med forældrene, hvor børnene gerne må deltage da det giver mig et tyderliger billede af jeres barns situation og samspillet i jeres familie. Formålet med den indledende samtale er dels at få en forståelse for de tematikker eller problematikker som barnet/den unge er ramt af og dels afklare hvordan barnet/den unge hjælpes bedst.

SE-terapi med børn og unge foregår som samtaler med mange legende elementer med særligt focus på regulering af nervesystemet. Jeg har med børn/unge, ligesom med voksne, fokus på at forløse de følelser og reaktioner der sidder fastfrosset i nervesystemet. Jeg har stort fokus på at hjælpe barnet/den unge med at finde sine indre ressourcer og livskraft igen samt fokus på relationen mellem barn og forældre som en vigtig ressource.

I det fortsatte forløb får de lidt større børn lov til at vælge, om han/hun vil tale med mig alene, eller om I skal være der. I vil dog altid være en stor del af forløbet, selvom barnet også får sit eget rum.

Da hvert barn og familie er unikt har jeg ingen færdigssyet forløb. Et forløb tilpasses jeres familie og den situation I er i, så det bliver en menigsfuld og sammenhængende indsats.

Jeg arbejder ofte med barnet samtidigt med, at den ene eller begge forældre deltager i og det er altid fordelagtigt sideløbende gennem familiesamtaler/rådgivning, at sætte fokus på jeres families indbyrdes relationer så uhensigtsmæssige mønstre samtidigt brydes.

Formålet er at forbedre alle barnets relationer, skabe ro og plads til udvikling for barnet, ændre fastlåste mønstre både hos barnet og hos jer som forældre samt at evt råde, vejlede og supervisere netværket (skole/institution) omkring barnet.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Du er altid meget velkommen til, at kontakte mig på telefon

23 89 96 99 , for at bestille en tid til psykoterapi. Du kan også skrive til mig, på christina.stromsted@gmail.com, eller benytte dig af kontaktformularen, så vender jeg tilbage til dig hurtigst muligt.

PSYKOTERAPEUT CHRISTINA STRØMSTED

CVR: 33406703

Nørre Voldgade 25A, st,
​1358 København K

E-mail: christina.stromsted@gmail.com

Telefon: 23 89 96 99

MEDLEM AF