Gruppeterapi

Mange problemstillinger egner sig godt til bearbejdning i en gruppe. At møde andre der har lignende problemer gør, at I hver især lærer af hinandens processer og at I kan inspirere hinanden. I gruppen får du vidner til dit liv og et nærvær der virker helende. Gruppemetoden bygger på den grundtanke, at mennesker er sociale væsener, og at vores trivsel og basale tillid til verden har en afgørende sammenhæng med vores forhold til andre mennesker. Når vi kan spejle vore private vanskeligheder i de andre, styrker det almindeligvis selvfølelsen, og vi føler os dermed mindre isolerede.

Gruppeterapi foregår i grupper af 4-6 personer efter en orienterende samtale og grupperne sammensættes efter tema. Som terapeut er det min opgave at skabe et rum, hvor der her og nu er tryghed og omsorg til at være den man er.

Kontakt mig hvis I allerede har samlet en gruppe eller hvis du ønsker at deltage i en.​

Gruppeforløb for unge mellem 19 – 26 år

Hvis du kender til at oplevelsen af fx at være ensom, have angst, have lavt selvværd, negative tanker om dig selv så kan et forløb i en gruppe være meget hjælpsomt.

Min erfaring er, at gruppen er et sted, hvor deltagerne har mulighed for at:

  • erfare at man ikke er den eneste - andre har lignende problemer
  • blive, hørt, anerkendt og spejlet
  • gøre nye erfaringer i trygge rammer
  • få feed-back i trygge rammer
  • udveksle erfaringer

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget er du velkommen til at kontakte mig på mobil 22648448 eller på cm@mstfc.dk

adresseinfo

kontaktinfo

Telefon: 22 64 84 48

E-mail: cm@mstfc.dk

         © Christina Strømsted - Psykoterapeut MPF